Periton Diyaliz Kateterleri

V SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Dizayn hem içeride hem dışarıda aşağıya dönük bir pozisyonda yerleştirir. • İnsersiyon yerinde stresi azaltır. • Bakım kolaylığı için tasarlanmış dış segment.

Katalog No | Sadece Düz Kateter

MC200301 | 43CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SOL TARAF | 5/Kutu

MC200302 | 43CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SAĞ TARAF | 5/Kutu

Katalog No | Sadece Koilli Kateter

MC200401 | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SOL TARAF | 5/Kutu

MC200402 | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SAĞ TARAF | 5/Kutu

Katalog No | Düz Kateter Seti

MC200101 | 43CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SOL TARAF | 5/Kutu

MC200102 | 43CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SAĞ TARAF | 5/Kutu

Katalog No | Koilli Kateter Seti

MC200201 | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SOL TARAF | 5/Kutu

MC200202 | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI, SAĞ TARAF | 5/Kutu

SADECE KATETERİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter (1) Dişi Luer (1) Klemp (1) Enjeksiyon Başlığı

I SERİSİ ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

• Stratejik olarak yerleştirilmiş yan delikler daha fazla akışa ve omental oklüzyonun azalmasına imkân verir. • 1,65 mm’lik geniş radyopak şerit röntgen altında görünürlüğü maksimize eder. • Bütün hasta gereksinimlerini karşılamak için çeşitli biçimler.

Katalog No | Sadece Düz Kateter

MDC31S | 31CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MDC32S | 32CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MDC37S | 37CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MDC42S | 42CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MDC47S | 47CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MSC31S | 31CM DÜZ KATETER, SUBKÜTAN TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MSC37S | 37CM DÜZ KATETER, SUBKÜTAN TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MSC42S | 42CM DÜZ KATETER, SUBKÜTAN TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MSC46S | 46CM DÜZ KATETER, SUBKÜTAN TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPP41S | 41CM DÜZ KATETER, PREPERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPP46S | 46 CM DÜZ KATETER, PREPERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

Katalog No | Sadece Koilli Kateter

MDC57C | 57.5CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MDC63C | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MPP40C | 40.25CM KOİLLİ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPP57C | 57.5CM KOİLLİ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPP60C | 60CM KOİLLİ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

Katalog No | Düz Kateter Seti

MPD-242 | 42CM DÜZ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MPD-146S | 46CM DÜZ KATETER, SUBKÜTAN TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPD-141 | 41CM DÜZ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

MPD-146 | 46CM DÜZ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

Katalog No | Koilli Kateter Seti

MPD-257 | 57.5CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MPD-263 | 63CM KOİLLİ KATETER, ÇİFT CUFF’LI | 5/Kutu

MPD-160 | 60CM KOİLLİ KATETER, PERİTONEAL TEK CUFF’LI | 5/Kutu

Katalog No | Aksesuarlar

MC50 | ERKEK LUER KİLİT UÇ BAŞLIĞI | 100/Kutu

MC51 | BETA KLEMP | 100/Kutu

MBCA | DİKENLİ LUER KİLİT KATETER ADAPTÖRÜ | 200/Kutu

MCS | KATETER STİLETİ | 5/Kutu

MTS | TÜNEL AÇICI STİLETİ | 10/Kutu

MTC | TİTANYUM KONEKTÖR | 5/Kutu

MP216 | 16F TEARAWAY INTRODUCER KILIF | 5/Kutu

SADECE KATETERİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter (1) Dişi Luer (1) Klemp (1) Enjeksiyon Başlığı

TEMEL SETİN İÇİNDEKİLER: (1) Kateter (1) Dişi Luer (1) Klemp (1) Introducer İğne (1) Kılavuz Tel (1) Skalpel yırtılıp ayrılır Introducer (1) Tünel Açıcı (1) Şırınga (6) 4” x 4” Gazlı Bez (1) Enjeksiyon Başlığı

E-Katalog

PERİTONEAL DİALİZ  KATETERİ  KULLANIM TALİMATI

Etilen oksit ile sterilize edilmiştir. Açılmamış veya zarar görmemiş ambalajların içeriği steril ve non-pirojeniktir. DİKKAT: Federal yasa (ABD) cihazın sadece bir doktor tarafından veya onun siparişi ile satışına izin vermektedir. KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMAT, UYARI VE İKAZLARI DİKKATLİ OKIYUNUZ.

TANIMLAMA

Medcomp®’un peritoneal kateterleri bir radyo-opak şerit içeren yarısaydam silikon kauçuk tüplerden yapılmaktadır.

Çeşitli uzunluk ve cuff (manşet) biçimleri düz ve kıvrık katater şekillerinde mevcuttur.

POTANSİYEL ERKEN KOMPLİKASYONLAR

kanama viskus delinmesi diyalizat sızıntısı karın ağrısı tıkanma (tek veya çift yönlü) subkütan hematom ileus

POTANSİYEL GEÇ KOMPLİKASYONLAR

çıkış yeri enfeksiyonu     septisemi tünel enfeksiyonu infüzyon basıncı veya ağrısı dış cuff ekstrüzyonu organ aşınması omentum tarafından tıkanma   genital ödem diyalizat sızıntısı alerjik reaksiyon peritonit

UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Bu talimatta tanımlanan tıbbi teknik ve prosedürler tıbben kabul edilebilir BÜTÜN protokolleri temsil etmedikleri gibi, spesifik herhangi bir hastayı tedavide doktorun kendi deneyim ve muhakemesinin yerini alma amaçlı da değildir.

•  Kateter, yalnızca nitelikli, lisanslı bir doktor veya böyle bir doktor tarafından yetki verilmiş veya onun nezareti altındaki nitelikli başka bir sağlık görevlisi tarafından takılmalı ve çıkarılmalıdır.

• Kateteri kullanırken veya bileşenleri sokarken her zaman steril tekniklere uyunuz.

• Özellikle keskin introducer iğne kullanırken, abdominal viserayı zedelemekten kaçınmaya itina edilmelidir. Kateteri ve kitin diğer bileşenlerini yerleştirirken aşırı kuvvet kullanmayınız. Subkütan tünele başlamadan önce doğru uç yerleştirmeyi dikkatlice doğrulayınız.

• Kılavuz telin “J” ucunu introducer iğne içine yerleştirmek için kılavuz tel doğrultucuyu kullanınız. Kılavuz teli  herhangi bir parçaya zorlayarak sokup çıkarmayınız; tel kırılabilir veya çözülebilir.

• Kateter bağlantılarını aşırı sıkılama bazı adaptörleri çatlatabilir. • Tüpleri tekrar tekrar aynı noktada klemplemek onları zayıflatabilecektir; tüplerin ömrünü uzatmak için klemp pozisyonunu düzenli olarak değiştiriniz. Adaptör yakınında klemplemeden kaçınınız.

• Bu kit ile birlikte verilen klempleri kullanmadığınızda, klempleme için sadece düz çeneli forsepsleri kullanınız.

• Kateter yakınındakeskin aletler kullanırken dikkatli olunuz.

• Aşırı kuvvet veya pürüzlü kenarlara maruz kaldığında, kateter tüpleri yırtılabilir.

• Kateterin performansını zayıflatabilecek çentik, çizik, kesik, vs. bakımından kateteri sık sık gözden geçiriniz.

• Bu kateterin  herhangi bir kısmı üzerinde merhem kullanmayınız. Bu ajanlara maruz kalma kateter hasarına neden olabilir.

• Kateter ve kit bileşenleri tek hasta kullanımı içindir; elden çıkarınız; kullanımdan sonra yeniden sterilize etmeyiniz.

• Eğer ambalaj önceden açılmış veya zarar görmüş ise, bileşenleri kullanmayınız.

•  Eğer hasarlı veya arızalı görülüyorlarsa, kateter veya bileşenleri kullanmayınız.

• Kan ile taşınan patojenlere maruz kalmaktan kaçınmak için kullanım sırasında evrensel önlemlere uyunuz.

• Gerek kalmadığında kateteri hemen çıkarınız. Kullanmadan sonra ekarte ediniz: kateter sadece bir seferlik yerleştirme içindir.

• Çıkış yeri bakımı için iyot bazlı dezenfektanlar kullanmayınız. Önerilen dezenfektan solüsyonklorheksidin
glükonat (yani, Chloraprep)’tır.

KATETER VE ALT BÖLÜM UZUNLUĞUNUN TAYİNİ

Bir çocuk veya anormal şişman bir hastada kullanılmadan önce, kateterin hastaya uydurulması gerekebilir. Kural olarak, yetişkinler için gerekli intra-abdominal kateter uzunluğu, hasta supin yatıyor iken, simfiz pubis’in üst kenarı ile umbilikus arasındaki mesafe ile sıkı bağlantılıdır (oldukça protuberan veya sarkık bir alt karınlı şişman hastalar hariç). Olağan mevkide (umbilikusun yaklaşık 3 cm altında) implantasyondan sonra abdominal subkütan adipöz dokunun derinliği katetere pelvik oluğun derinliklerine erişmeye yeterli uzunluğu sağlar. Eğer düz kateter küçük yetişkinler için çok uzunsa, distal intra-abdominal kısım 5 cm’ye kadar kısaltılabilir. Olağandışı uzun kişilerde, implantasyon mevkii birkaç cm aşağıya kaydırılabilir.

Pediatrik düz kateter için, hem intra-abdominal kı8sım hem subkütan kısım oransal olarak kısaltılabilir. Umbilikus ile simfiz pubis arasındaki mesafe intra-abdominal kateter kısmının uzunluğu bakımından bir rehber olarak kullanılır. En distal intra-abdominal kısmın en az 2 cm’si cidar perforasyonuna sahip olmalıdır. Dış kısım kullanma kolaylığı bakımından 20 cm kadar olmalıdır. Şişman hastalar için, daha uzun bir intra-abdominal kısma ihtiyaç olabilir.

KATETERİ YERLEŞTİRME

Tenckhoff ve Schechter’in1 1968’de yaptıkları peritoneal yerleştirme kateter tanımlaması ile başlayarak, bu cihazın etkili birçok yöntemi kullanıma girmiştir. Birçok doktor bir açık yerleştirme yöntemini2 kullanmayı tercih ederek, bütün aşamaları görüntü altında icra etmekte ve bir diyalizat sızıntısını önlemek için karın duvarının her bir katını güvenle kapamaktadır. Açık teknik pediatrik hastalar için önerilen omentektomiye izin verir.3 Başka yazarlar bir kılavuz tel ile Vascu-Sheath kullanan kapalı bir yöntemi tarif etmektedirler.4

Bir peritoneal kateteri yerleştirmenin zor olabileceği daha önceden ameliyat geçirmiş hastalar peritoneoskopik yerleştirmeye aday olabilirlere.5,6

Hem açık hem kapalı (perkütan) yöntemlerle bir peritoneal kateter yerleştirme için talimat aşağıda sunulmaktadır. Sınırlı geçmiş deneyime sahip doktorların önce yayımlanmış literatüre başvurmaları ve deneyimli bir meslektaşlarının yardımını sağlamaları önerilir.

Çıkış Yerini Seçme Düz Kateterler Kateter umbilikus ile simfiz pubis arasındaki düz (rektus) kasın mediyal kenarında, bel kemeri çizgisinin hemen altındaki düz kasın arasından veya düz kasın lateral kenarında, umbilikus ile anterior iliyak krest arasındaki bir çizgide yerleştirilebilir. Kemer çizgisinde, bir yara veya yağ kıvrımının altında, bilinen veya şüphelenilen intra-abdominal adezyon sahalarında veya karın veya derin enfeksiyonu sahaları içinde yerleştirme yapmayınız. Hasta oturuyorken yağ kıvrımlarını tespit ediniz. Aynı zamanda hastanın tercihlerini ve sağ elini mi, yoksa sol elini mi kullandığını dikkate almak da yararlıdır.

Hastayı Hazırlama Hastadan mesanesini ve bağırsaklarını boşaltmasını isteyiniz. Doktor tarafından istenirse bir lavman verilebilir. Prosedürü hastaya izah ediniz. Bu, yerleştirme esnasında hastanın işbirliği yapmasını sağlayacaktır. Seçilmiş hastalarda, yatak kenarı yerleştirme sıkı aseptik tekniğe uyulmak kaydıyla kabul edilebilirdir.

1. Yerleştirme sahasını istenildiği şekliyle tıraşlayınız. Bazı doktorlar deri bütünlüğünü korumak için bir elektrikli tıraş makinesinin kullanılmasını yeğleyebilirler. Bölgeyi seçilmiş bakterisidal ajan ile ovalayarak temizleyiniz.
2. Steril bir alan hazırlayınız. Bileşenleri kullananlar bir cerrahi yıkama ifa etmeli ve daha sonra uygun cerrahi kıyafet giymelidirler. Hasta da bir maske takmalıdır. 3. Steril örtüler örtüp lokal anestezi ile deriyi ve tüneli çevreleyen dokuyu uyuşturunuz. NOT: Kateter bir Vascu-Sheath yardımıyla cerrahi veya perkütan olarak yerleştirilebilir. Her iki yöntem için
prosedürler aşağıdadır.

A. Açık Cerrahi Yerleştirme Prosedürü 1. Sızıntı ve herni (fıtık) riskini azaltmak için rektus kılıf ve kas arasından yerleştirmeyi öneririz. Deri ve altındaki doku içinden 3-4 cm’lik çapraz bir ensizyon yapınız. Tercihen koterizasyon ile hemostaz sağlayınız. Anterior rektus kılıf açığa çıkar ve daha lokal anestetik ile nüfuz edilebilir. Anterior rektus kılıf içinde çapraz bir ensizyon yapınız. 2.  Rektus kası aşağıya doğruı posterior rektus kılıfına kadar ayırınız. Posterior rektus kılıf, transversalis fascia ve peritoneum arasına bir kese ipi sütürü yerleştiriniz. Kateteri yerleştirmek için peritoneum’da yaklaşık 5-6 mm’lik küçük bir ensizyon yapınız. 3. Girişten hemen önce kateteri steril tuz çözeltisine batırınız.Hava çıkarmak için cuff’ları hafifçe sıkınız. 4.  Kateteri uzun, keskin olmayan bir sertleştirme stileti üzerine takınız. İç organları korumak için kateterin küçük bir kısmı stiletin ucuna bindirir. Eğer hiç direnç yoksa, kateteri derin pelvis içine arkaya doğru sokunuz. Doğru yerleştirme uyanık hastada bir “rektal basınç” hissiyle teyit edilebilir. Kateter ° ile ? arasında sokulduğunda, stileti çıkarıp kateteri pelvis içine sonuna kadar itiniz. 5. Kese ipi sütürü sıkıca bağlayınız. Cuff’ı uzunlamasına posterior rektus kılıf üzerine yerleştiriniz. Anterior rektus kılıf içinde çapraz ensizyonun üzerinde küçük bir bıçak yarası yapıp, kateteri bu ensizyon arasından çekiniz. Alanı su geçirmez yapmak için burada başka bir kese ipi sütürü kullanınız. 6. Anterior rektus kılıfı absorbe olmayan bir sütürle kesintisiz bir şekilde kapatınız. Bu, sızıntıdan kaçınmaya yardımcı olacaktır. 7. Bir subkütan tünel açınız (aşağıdaki “Subkütan Tünel Açma”daki yöntemlere bakınız).  Subkütan tüneli açtıktan sonra: 8. Aletle birlikte verilen adaptör ve klempi takınız. Kateterde hiç kink veya burulma o9lmadığından emin olunuz. 9. Bir transfer seti takıp, kateter fonksiyonunu değerlendiriniz. Yarayı sızıntılar ve hemostaz bakımından kontrol ediniz. 10. Bir dakikada en az 200 ml solüsyon drene olmalıdır. Eğer iyi bir akış elde edilirse, subkütan doku ve giriş yerini absorbe edilebilir sütür ile kapatınız. Çıkış yerini dikmeyiniz. Ensizyon kapatmayı Steri-strip’ler ile tamamlayınız. 11.  Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve hat bağlantılarının güvenliğini garanti ediniz. Alan üzerine birçok gazlı yara örtüsü yerleştirip sağlamlaştırınız. Yara yerinde kanama veya aşırı drenaj olmadıkça, yara örtüsü bir hafta yerinde kalmalıdır.  Uygun iyileşmeye imkân vermek için, eğer mümkünse, diyalizi 1 ilâ 3 gün erteleyiniz (en uygunu 2 hafta). Eğer diyaliz daha erken yapılırsa, hasta azaltılmış 500 ml’lik hacim değiştirmelerle bir supin pozisyonunda olmalıdır. Aralıklı diyalizle devam edecek hastalar için, başlangıç hacmini iyi tolere edilmesini sağlayarak tedricen artırınız.

BİR SUBKÜTAN TÜNEL OLUŞTURMA

Bir Peritoneal Tünel Açma Stileti İle 1. Eğer gerekirse, deri çıkış yerini yaklaşık bu yerin bir tarafından 6 cm’ye kadar uyuşturunuz. 5 mm’lik bir ensizyon yapınız. 2. Kıvrık bir tünel için, tünel açma stiletini iki ensizyon yeri arasına yerleştirip, tünelin istenen şekline uydurmak için bükünüz (kıvrımı yapmadan önce başlığın stiletin plastik ucu üzerinde olduğundan emin olunuz). 3. Subkütan cuff’ı tuz çözeltisi ile tamamen ıslatınız. 4. Kateteri stiletin plastik ucu üzerinden hub ile karşılaşıncaya kadar iterek kateteri tünel açma stiletine takınız. Başlığı bağlantı üzerinden kaydırınız. Kateter klempini çıkarınız. 5. Tünel açma stiletinin ucunu primer ensizyon içine sokunuz. Stileti doku içinden geçirerek, çıkış yerine doğru kıvrık bir subkütan tünel oluşturunuz. Kateter deri ile aşağıya doğru bir açı yaparak dışarı çıkmalıdır.   Not: Bazı doktorlar düz bir tünel açmayı tercih edebilirler. Etkili diyaliz için, kateterin yerinden oynaması riskini azaltmak için hafifçe yukarıya doğru eğik düz bir tünel açınız. 6. Cuff’ı tünele yönlendirmek için tünel girişini bir hemostat ile genişletiniz. 7. Tünel açma stiletini çıkış yeri arasından çekerek, kateteri istendiği şekilde tünel içinde yerleştiriniz. 8. Cuff enfeksiyonu veya  dışarı çıkmadan kaçınmak için cuff’ı der altında çıkış yerinden 2-3 cm uzaklıkta konumlandırınız. Kateteri klempleyiniz. 9. Tünel açma stiletini dikkatli çıkarıp ıskartaya çıkarınız. B. Perkütan Giriş Prosedürü (Vascu-Sheath Introducer Kullanan Modifiye Seldinger Tekniği) Prosedür 1. Seçilmiş abdominal giriş mevkiinde 1,5 ilâ 2,0 cm’lik bir ensizyon yapınız. 2. Preperitoneal cuff için bir cep oluşturmak amacıyla hissiz diseksiyon kullanınız. 3. Ontroducer iğneyi heparinize tuz çözeltisi ile dolu bir 10 cc şırıngaya takı8nız.İğneyi ensizyon arasından peritoneal boşluk içine sokup, tuz çözeltisini dikkatli enjekte ediniz. Peritoneal sıvının aspirasyonu iğne ucunun peritoneal boşluk içinde olduğunu gösterir.  Dikkat: İğneyi daha fazla ilerletmeyiniz; bağırsakları zedeleyebilir. 4. Şırıngayı derhal çıkarıp, kılavuz telin esnek ucunu introducer iğne arasından sokarak vücudun gerisine doğru geriye yönlendiriniz. Teli uzunluğunun yaklaşık bir-bölü-dördü kadar (yaklaşık 18 cm) ilerletiniz. 5. Introducer iğneyi geri çekerek, kılavuz teli peritoneum’da bırakınız. 6. Giriş sırasında iki bileşenin birbirinden ayrılmasını önlemek için dilatörün introducer kılıf içinde olduğunu kontrol ediniz. 7.  Vascu-Sheath Introducer kılavuz telin ucu üzerinden geçiriniz. Dikkat: Doku ve kılıf ucuna zarar vermekten kaçınmak için, kılıfın dilatör üzerinden ilerlemesine izin vermeyiniz. İkisi tek bir birim gibi kavranmalıdır.  Introducer’ı doku içinden geçişe yardımcı olmak için ileri geri hafifçe sarsarak peritoneum içine ilerletiniz. Introducer’ı peritoneum içine doğru zorlamayınız. Onu hasta cüssesi ve giriş yeri için gerekenden daha ileri sokmayınız. Kılavuz telin peritoneum içine daha fazla hareket etmediğinden emin olunuz. 8.  Kılıfı yerinde tutunuz ve dilatör ve kılavuz teli hafiften hareket ettiriniz. 9. Bükülü kateteri sokmak için bir doğrultma stileti kullanınız. Kateteri steril normal tuz çözeltisi ile kayganlaştırıp, stileti kateter içine sokunuz.  NOT: Eğer bir kateter doğrultma stileti kullanmıyorsanız, kateteri steril, suda çözünür yağlayıcı ile yağlayınız.  Hava çıkarmak için cuff’ları başparmak ile işaret parmağı arasında yuvarlayınız. Stileti kateter ucunun yaklaşık 4 mm yukarısına yerleştiriniz. Stilet üzerine onun uçtan daha ileriye ilerlemesini önlemek için bir hemostat klempleyiniz (kateteri klemplemeyiniz). Dikkat: Stileti kateter ucunun ötesine sokmayınız. Bu giriş sırasında zedelenmeye neden olabilir. 10. Kateter stiletli kateteri kılıf içine sokup, onu istenen konuma doğru yönlendiriniz. 11. Kateter doğrultucu stileti çıkarınız. İçeri diyalizat akıtıp boşaltarak drenajı doğrulayınız.  NOT: Sokmadan hemen sonra drenajı doğrulama devamlı çalışmayı garanti etmez. Yerleştirmeden sonra bir hafta içinde vuku bulan kateter yer değiştirmesinin neden olduğu drenaj problemlerinin yüzde beşlik bir tekerrür oranı vardır.7 12. Kılıfın çıkıntılarını kavrayıp, kateteri yerinde tutarken, kılıfı kateterden soymak için aynı anda dışarıya doğru çekiniz. 13. Subkütan bir tünel oluşturunuz (önceki “Bir Subkütan Tünel Oluşturma” bölümündeki yöntemlerden birine bakınız).  Subkütan tüneli oluşturmadan sonra: 14. Birlikte verilen adaptör ve klempi takınız ve kateterde hiç kink veya burulma olmadığından emin olunuz. Bir transfer seti takıp, kateter fonksiyonunu değerlendiriniz. 15. eğer hiç çözelti sızıntısı yoksa ve iyi dışa akış elde ediliyorsa, subkütan doku ve giriş yerini absorbe edilebilir sütür ile subkütiküler tarzda kapatınız. Çıkış yerini dikmeyiniz. Ensizyon kapatmayı Steri-strip’ler ile tamamlayınız. 16. Kazaları önlemek için, tedavilerden önce ve tedaviler arasında bütün başlık ve hat bağlantılarının güvenliğini garanti ediniz. Alan üzerine birçok gazlı yara örtüsü yerleştirip sağlamlaştırınız. Yara yerinde kanama veya aşırı drenaj olmadıkça, yara örtüsü bir hafta yerinde kalmalıdır.  NOT: Kullanmadan önce flüoroskopi ile uygun kateter yerleştirmeyi doğrulayınız.   Uygun iyileşmeye imkân vermek için, eğer mümkünse, diyalizi 1 ilâ 3 gün erteleyiniz (en uygunu 2 hafta). Eğer diyaliz daha erken yapılırsa, hasta azaltılmış 500 ml’lik hacim değiştirmelerle bir supin pozisyonunda olmalıdır. Aralıklı diyalizle devam edecek hastalar için, başlangıç hacmini iyi tolere edilmesini sağlayarak tedricen artırınız.

KATETER ÇIKARMA

Enfekte olmamış kateterin etkili çıkarılması bir hasta dışı prose3dürdür. Çift cuff’lı kateterler iki ensizyon gerektirebilir, her ne kadar birçok doktor başka bir yara oluşturmadan kaçınmak için basitçe orijinal ensizyonu yeniden açmayı tercih ederse de, her bir cuff üzerinde bir tane. Umbilikus’a özel önem vererek cerrahyi ovma uygulayıp, steril bir alan yaratınız. Derin cuff alanına anestezi veriniz. Eğer cuff el ile yoklanamıyorsa, kateter üzerine çekme uygulanabilir ve güzergahı boyunca kesebilir. Bağlayıcı doku gelişmesinden dolayı genellikle cuff’ın keskin aletle kesilmesi gerekir.

Derin veya Preperitoneal Cuff  Derin cuff ile cuff’tan peritoneal boşluğa giden distal sinüs traktı belirleyiniz. Kateteri bölmemeye dikkat ederek distal sinüs traktını yarınız. Distal sinüs traktını kese ipi sütürü veya yorgan dikişi ile kapatınız. Hemostaz güvende olduktan sonra, yarayı tabakalar halinde kapatınız.

Subkütan Cuff Eğer subkütan cuff’ı serbest bırakmak için ikinci bir ensizyon gerekirse, lokal anestezi ile deri ve subkütan cuff ‘ı çevreleyen alan içine geçiniz. Çıkış yerini genişleterek veya doğrudan cuff üzerinde bir ensizyon yapınız. Deriyi kesip cuff’ı çıkarınız. Kateteri dışarı çekip, ensizyonu kapatınız.

Mevki Açıklığı Bakımı Çoğu vakalarda, “eski” çıkış yeri sinüs traktı kesip çıkarılır ve küçük yara drenaj için açık bırakılır.

ENFEKSİYON BULUNDUĞUNDA

Çıkış Yeri Enfeksiyonu Eğer çıkış yeri enfekte ise, kateteri çıkarmadan önce uygun bir antibiyotik içeren 500 cc diyalizat ile karnı doldurunuz. Çıkarmadan sonra, yara kenarlarını gevşekçe birbirine yaklaştırınız ve yara yerini drene olmaya bırakınız.

Tünel Enfeksiyonu – Peritonit Yok Eğer tünel enfekte ise, fakat peritonit yoksa, kateteri çıkarmadan önce uygun bir antibiyotik içeren 500 cc diyalizat ile karnı doldurunuz. Sistemik terapi de endike olabilir. Çıkarma sırasında, derin cuff alanı ve subkütan sinüs traktından kaçınınız.  Pertoneum’u kapatıp, derin cuff ve subkütan sinüs traktını harekete geçiriniz ve katetere bir Penrose dreni dikiniz. Subkütan cuff ve kateter fazlasını çıkarınız. Kateter serbest kaldıktan sonra, kateter ve dreni sinüs traktının kalan kısmı arasından çekerek, dreni her iki ensizyondan da dışarı çıkık halde bırakınız. Her iki yarayı da antibiyotik ile yıkayıp, kısmen kapayınız. Birkaç gün sonra, doku iltihaplanması yatıştıkça dreni tedricen çıkış yerinden dışarıya
çekiniz.

Tünel Enfeksiyonu – Peritonit Bir peritoneal diyaliz kateteri ile ilgili peritonit ciddi bir problem olabilir. Dolayısıyla, saldırı şeklinde tedavi edilmelidir. Bazı vakalarda, kateter derhal çıkarılmalı ve hasta intravenöz antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Başka hastalar intraperitoneal antibiyotiklere cevap verir ve kateterin çıkarılması gerekmez. Tedavi bireyselleştirilmeli ve doktor gözetiminde yapılmalıdır. NOT: Bir seçenek ensizyonların sekonder entansiyon ile iyileşmesine imkân vermektir.

KAYNAKLAR

1. Tenckhoff H. Schechter H; A bacteriologically safe peritoneal access device (bakteriyolojik olarak güvenli bir peritoneal giriş cihazı). Trans Am Soc Artif Int Organs 1968; 12:181-187.  2. Nghiem DD; A technique of catheter insertion for uncomplicated peritoneal dialysis (karmaşık olmayan peritoneal diyaliz için bir kateter yerleştirme tekniği). Surg Gynecol Obstet 1983; 157:573-576. 3. Orkin BA, Fonkalsrud EW, Salusky IB, et al; Continuous ambulatory peritoneal dialysis catheters in children (çocuklarda devamlı ayakta peritoneal diyaliz kateterleri). Arch Surg 1983; 118:1398-1402. 4. Maher ER, Stevens J, Murphy C, Brown EA; Comparison of two methods of Tenckhoff catheter insertion (iki Tenckhoff kateter yerleştirme metodunun karşılaştırılması); Nephron 1988; 48:87-88. 5. brunk E; Peritoneoskopic placement of a Tenckhoff catheter for chronic peritoneal dialysis (kronik peritoneal diyaliz için bir Tenckhoff kateterinin peritoneoskopik yerleştirilmesi). Endoscopy 1985; 17:186-188. 6. Cronen PW, Moss JP, Simpson T, et al; Tenckhoff catheter placement (Tenckhoff kateter yerleştirme); Surgical aspects. Amer Surgeon 1985 ; 51 :627-629. 7. Perras, Susan, MSN, RN ; Anthony Zappacosta, M.D. ; Maria Mattern, R.N. ”Comparison of Two Techniques for Percutaneous Peritoneal Dialysis Catheter Placement perkütan peritoneal diyaliz kateteri yerleştirme için iki tekniğin karşılaştırılması).” ANNA Journal 12/No.5 (Ekim 1985) 307-310.

ENDİKASYONLAR

Peritoneal kateter akut ve kronik peritoneal diyaliz için endikedir. Bu kateter 12 ayı aşmayan bir süre için endikedir. KONTRENDİKASYONLAR Enfekte anterior karın duvarı. Aşırı intra-abdominal adezyonlu hastalar. Diyaframatik yırtıklar veya karın-göğüs komünikasyonu ile sonuçlanan durumlar. Çözülmemiş peritonit. Ciddi solunum yetersizliği: karnı büyük miktarlarda diyalizat ile şişirmek pulmoner fonksiyonu daha fazla tehlikeye sokabilir. Kateter ne Tenckhof trokar yerleştirme yöntemi için tasarlanmıştır ne de endike olandan başka bir amaçla kullanılmayı ifade etmektedir. Yakın zamandaki bağırsak cerrahisi.