Medcomp®

Medcomp özellikle geirişimsel tıp ve diyaliz sahalarında, tıp sanayisinin klinik ihtiyaçlarını karşılamak için en ileri damar (vasküler) erişim cihaz ve aksesuarlarını geliştirir, üretir, pazarlar ve destekler. Firmamızın mühendislik ve uygulama uzmanlığı bölümü ileri tasarımları tıptaki ilerlemelerle uzlaşan ve kalitesi profesyonel müşterilerimiz ile onların hizmet verdiği hastaların gereksinimlerini sezinleyen büyük diyaliz ve merkezi vende sonlarnan venöz katater üreticilerinden biri olarak Medcomp, yeni vasküler eriişim cihaz teknolojilerinin zirvesindedri ve daima böyle olmuştur.

Müşterilere Mesaj

Araştırma ve geliştirmeden üretim, ambalajlama, teslim ve desteklemeye kadar yaptığımız her şeyde, ilk düşündüğümüz hastadır. Genç veya yaşlı, fakir veya zengin, kronik hasta veya bir kerelik tedavi arayan hastaların Medcomp’un verebileceğinin en iyisini elde etmeleri bizim için hayati öneme sahiptir. Kendimizi size ulaştırdığımız her cihazla yüksek kalite, hizmet ve yeniliği sağlamaya adadık.

Geçmişimiz

Medcomp 1978’de akut hemodiyaliz için vasküler erişim kateterlerini üretip pazarlamak üzere kurulmuştur. O zamanlar kateter tasarımları basitti ve tek iğneli diyaliz için tek lümenli bir kateter veya sürekli akışlı diyaliz için çift lümenli kateterlerden oluşuyordu. Giderek karmaşık prosedürlerin belirmesi ile yeniürünlere ihtiyaç arttıkça, Medcomp, nefroloji ve damar (Vasküler) erişim alanındaki seçkin bazı doktorlar ile birlikte çalışan şirketimiz mühendislerini kullanarak yenilikçi cihazların en önde gelen geliştiricisi olarak ortaya çıkmıştır.

Öncü Tesio, Split Cath, Duo-Flow ve DuraLOck-C ürünlerimize dayanarak, Medcomp hem yeni hem kanıtlanmış diyaliz, girişimsel ve yardımcı cihazlarda pazara hükmetmeyi sürdürmektedir. Bugün tıbbi cihazlar alanına katkılarımız, 70’ten fazla ürün dizisi ile en dikkati çekenleri ve son her ikisi de CT enjekte edilebilir Pro-PICC kateteri ve Dignity portları olan binlerce farklı ürünü bulunmaktadır.

Geliştirme ve Üretim

Medcomp’un ünü ve gelişmesi, biyomedikal, mekanik ve mühendislikte uzmanlaşan çeşitli disiplinlere mensup mühendislerimiz, saygın profesyonellerle işbirliği ve tıp toplumunun üyelerinden gelen öneri ve yorumları dinlemeğe gönüllülüğe bağlanabilir. Mevcut teknolojiden devamlı yararlanarak, Medcomp, Aynı zamanda hastanın konforunu da dikkate alırken, her tıbbi gereksinime uyan bir kateter sunmaya muktedirdir. Hasta, doktor ve hemşireler işlerini görmek için bir Medcomp cihazına güvenebilirler.